Hizmetlerimiz

Bilgi Alın

Danışmanlık

Yaratıcı Tasarımlar
Markaların attığı her adım, müşterisine gönderdiği her mesaj, marka adına yapılacak bir konuşma, belirlenen hedefler ve bu doğrultuda hazırlanan planlar, satış stratejileri, basın ilişkileri, çalışma modeli, reklam kampanyaları, tasarımları, sloganı… DMK tüm bu adımlarda markalar ile birlikte yürüyor.

Marka Yönetimi

Marka yönetimi içerisinde birden fazla yaklaşımı barındıran ve bu nedenle üzerinde özenle çalışılması gereken, marka için ciddi önem arz eden bir yönetim alanıdır. Bir yapının bir marka haline dönüştürülmesi ve konumlandırma stratejisinin oluşturularak kalıcı hale getirilmesi bir süreç yönetiminin sonucudur. Planlama, hedefleri belirleme, strateji kurma ve kimlik çalışmalarının ardından oluşturulan yapının artık iletişimsel yönetiminin sürdürülmesi gerekir. Tüm bu yönetimin çatısını marka yönetimi oluşturur. DMK markanızın iletişim ve reklam süreçlerini yürütürken söz konusu her bir hamleyi ve başlığı belirlemede kapsayıcı yöntemler kullanır, etkin ve doğru kararların verilmesine yönelik pozitif ve yapıcı çalışmalar yürütür.

Pazarlama Yönetimi

Her marka hedef kitlesine kendi hizmetini/ürününü ulaştırmak için çeşitli yöntemler dener. Yani reklamını yapar, belirlenen yoldan ilerler ve müşterisine ürününü/hizmetini satar. Biz markanızın ürettiği ürün ve hizmetleri hedef kitlenize ulaştırmakla kalmıyoruz, pazarlama sürecinin sonunda onlara sizin değerlerinizi ve marka intibanızı da taşıyoruz. Bunu size özel çizdiğimiz ve orijinal fikirlerden oluşturduğumuz yolları kullanarak yapıyoruz. Tüm bu bileşenleri pazarlama yönetimine dahil görüyoruz ve bu nedenle pazarlama yollarının doğru çizilmiş olmasının marka için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Basın İlişkileri

Modern çağın ve teknolojinin bize sağlamış olduğu fazla sayıda iletişim mecrası ve medya kanalının bulunması bizim basın ilişkileri yönetimi anlayışımıza göre tamamen olumlu bir durum. Yani bizim için her bir mecra ayrı bir etki alanı. Hedef kitleniz ile daimi iletişim kanallarını aktif ve etkin kullanarak basın ve medyanın markanızı maruz bıraktığı tüm yönetime muhtaç süreçleri sizin için büyük fırsatlara çeviriyoruz. Basının markanıza dezavantaj değil, avantaj sağlayan bir araç olarak kullanılmasının basın ilişkileri yönetimi için büyük önem arz ettiğinin bilincinde olan bir ajansla çalışmanız herhangi bir pazarda var olabilmeniz adına hayati önem taşır. Biz bu konuya özel önem veriyor ve markanızın basın ile kurduğu ilişkileri hassasiyetle yönetiyoruz.