Basın İlişkileri

Modern çağın ve teknolojinin bize sağlamış olduğu fazla sayıda iletişim mecrası ve medya kanalının bulunması bizim basın ilişkileri yönetimi anlayışımıza göre tamamen olumlu bir durum. Yani bizim için her bir mecra ayrı bir etki alanı. Hedef kitleniz ile daimi iletişim kanallarını aktif ve etkin kullanarak basın ve medyanın markanızı maruz bıraktığı tüm yönetime muhtaç süreçleri sizin için büyük fırsatlara çeviriyoruz. Basının markanıza dezavantaj değil, avantaj sağlayan bir araç olarak kullanılmasının basın ilişkileri yönetimi için büyük önem arz ettiğinin bilincinde olan bir ajansla çalışmanız herhangi bir pazarda var olabilmeniz adına hayati önem taşır. Biz bu konuya özel önem veriyor ve markanızın basın ile kurduğu ilişkileri hassasiyetle yönetiyoruz.