Marka Yönetimi

Marka yönetimi içerisinde birden fazla yaklaşımı barındıran ve bu nedenle üzerinde özenle çalışılması gereken, marka için ciddi önem arz eden bir yönetim alanıdır. Bir yapının bir marka haline dönüştürülmesi ve konumlandırma stratejisinin oluşturularak kalıcı hale getirilmesi bir süreç yönetiminin sonucudur. Planlama, hedefleri belirleme, strateji kurma ve kimlik çalışmalarının ardından oluşturulan yapının artık iletişimsel yönetiminin sürdürülmesi gerekir. Tüm bu yönetimin çatısını marka yönetimi oluşturur. DMK markanızın iletişim ve reklam süreçlerini yürütürken söz konusu her bir hamleyi ve başlığı belirlemede kapsayıcı yöntemler kullanır, etkin ve doğru kararların verilmesine yönelik pozitif ve yapıcı çalışmalar yürütür.