Fotojenik İşler

Reklam görsel estetik kaygısı güdülmeden gerçekleştirilemez. En azından biz böyle düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her bir reklam çalışmasının görsel kalitesinin verdiğimiz mesajın niteliği ne olursa olsun yüksek seviyede olması gerektiğini düşünüyoruz. DMK olarak yarattığımız herhangi bir görsel reklam materyalinin estetik ve fotojenik kalitesini çok önemsiyoruz. Bunu ajansımızın imzalarından biri olarak görüyoruz.